HAND IN HAND ZIMBABWE
Nyheter

HAND IN HAND ZIMBABWE

Zimbabwe blev självständigt 1980 och har sedan dess styrts av president Robert Mugabe och partiet ZANU. De senaste åren har landet, som vid självständigheten gick en ljus framtid till mötes med en välfungerande jordbrukssektor och en välutvecklad industri, allt mer fallit samman på grund av politiskt förtryck. Följden är utbredd fattigdom.

Hand in Hand har funnits i södra Afrika sedan 2008 och 2015 startade Hand in Hand Zimbabwe som en egen organisation. Organisationen har för närvarande 77 anställda och volontärer som arbetar för en hållbar utveckling i landet. Personalen arbetar i sex distrikt – framförallt i södra och centrala Zimbabwe – med hjälp till självhjälp genom entreprenörskap. Detta görs genom att bidra till skapandet av inkomstmöjligheter och en förbättrad socioekonomisk ställning för fattiga och marginaliserade individer med fokus på kvinnor. Genom att skapa förutsättningar för individerna att själva ta sig ut fattigdom ser Hand in Hand att resultatet blir långsiktigt och att det är individerna själva som blir ägare till den förändring som sker. I Zimbabwe erbjuder vi entreprenörskapsträning till fattiga och utsatta människor bosatta på landsbygden – vi stärker dem och ger dem kunskaper i att starta och driva hållbara företag. Då en majoritet av landets invånare är småskaliga jordbrukare ligger ett fokus på att anpassa det stöd som erbjuds till jordbruksrelaterad kunskap och utveckling.

Situationen i Zimbabwe

Majoriteten av Zimbabwes befolkning bor på landsbygden och ägnar sig åt jordbruk. Landet var fram till slutet av 90-talet i stort sett självförsörjande. Det förändrades dock efter den blodiga jordreform som inträffade i början av 2000-talet, en följd av flera års protester mot landets orättvisa markfördelning som levt kvar sedan kolonialtiden. Protesterna drevs av landets jordlösa och småskaliga jordbrukare mot landets storbönder som till stor del fortfarande bestod av brittiska kolonisatörer. Under reformen avrättade eller förvisade jordlösa bönder storbönderna från sina gårdar och tog över marken själva. I samband med detta kollapsade det kommersiella jordbruket och landet drabbades av matbrist. Idag lever över 70 % av landets befolkning på mindre än 3.10 dollar/dag (dvs. under FN:s fattigdomsgräns). Zimbabwe är även ett av de fem hårdast drabbade länderna i Afrika av HIV-epidemin och år 2015 var cirka 14.7 % av landets invånare smittade.

Kvinnor i Zimbabwe tar det största ansvaret både när det kommer till familjen och till jordbruket. Trots det har kvinnor ingen rätt till att påverka hushållsekonomin eller till egendom. Under jordbruksreformerna tilldelades mindre än en femtedel av marken till kvinnor.

Bristen på kontanter

I Zimbabwe finns det stora problem vad gäller tillgången till kontanter. Senast 2009 befann sig Zimbabwe i en djup ekonomisk kris som slutade med att landet slopade den zimbabwiska dollarn och istället införde den en ny valuta baserad på den amerikanska dollarn. Detta har skapat stora problem – eftersom det inte finns tillräckligt med pengar i omlopp för att hålla ekonomin flytande och inte tillräckligt med dollar som säkrats av staten för att skapa förtroende för den egna valutan. Hand in Hand Zimbabwe stödjer medlemmarna i självhjälpsgrupperna att gemensamt spara pengar inom gruppen och på så sätt skapa ekonomisk trygghet. Medlemmarna får även träning och råd kring hur de kan försörja sig utan kontanter och istället förlita sig på till exempel byteshandel inom gruppen.

Tillbaka till Nyheter