FRÅGOR OCH SVAR OM MIKROLÅN
Uncategorized

FRÅGOR OCH SVAR OM MIKROLÅN

Mikrolån är bra med rätt förutsättningar men kritiseras ofta och är förknippat med hemska historier om fattiga människor som utnyttjats och hamnat i skuldfällor.

Det är helt naturligt med tanke på de fall av misskötta mikrolån som figurerat i nyhetsmedier. Dessvärre har det bidragit till att mikrolån fått dåligt rykte, trots att dess styrka är bevisad – när det sker under rätt förhållanden. 

Vi på Hand in Hand får många frågor kring hur vi arbetar med lån till människor som ofta saknar grundläggande kunskaper i ekonomisk hushållning. Därför vill vi redogöra för vår allmänna syn på mikrolån samt hur vår arbetsmetod ser ut, som skiljer sig från många andra former av mikrolån på marknaden.

Behovet av att arbeta med flera komponenter

Vår långa erfarenhet från fältarbete har visat oss att det sällan är brist på idéer, vilja eller drivkraft som ligger bakom den fattigdom som fortfarande präglar stora delar av världen. Istället är det ofta brist på kunskap och ekonomiska medel som hindrar människor från att själva kunna ta sig ur fattigdom och förverkliga drömmen om egen försörjning. Det är av stor vikt att inte enbart fokusera på den ena eller den andra faktorn. Affärsträning och utbildning är visserligen viktiga komponenter för att lyckas, men utan ekonomiska medel för att kunna starta eller vidareutveckla sin affärsverksamhet saknas ett viktigt verktyg. Och vice versa.

Likväl finns det många exempel på hur förödande ekonomiskt bistånd kan vara när det inte kopplas ihop med utbildning och verksamheter som ska försörja familjen. När vi hör talas om lånefällor och oöverstigliga skulder som ibland driver låntagaren till ruinens brant är just det ofta orsaken. Lånen används till annat än affärsverksamheten och utgör då inte den generator som behövs för att nå lönsamhet. Istället läggs ytterligare en börda på låntagarens axlar när räntor och amorteringar ska betalas utan att inkomsten har ökat.

Vikten av gemensamt sparande

För att minska risken för att lånen används till konsumtion är gemensamt sparande en vital del av den affärsträning som Hand in Hand erbjuder människorna vi arbetar med. Träningen och sparandet sker i självhjälpsgrupper som i regel består av 15-20 medlemmar som ofta redan känner varandra.

Under tiden som medlemmarna i självhjälpsgrupperna tränas av Hand in Hands personal uppmuntras de att gemensamt spara små summor pengar varje månad. Ofta handlar det bara om några kronor, men sparandet är viktigt och bygger dessutom upp gemenskapen i gruppen. Den pott som gruppen samlar ihop tillsammans kan, efter kollektivt beslut, sedan fördelas till de gruppmedlemmar som ansöker om lån. Räntenivåer och amorteringar beslutas gemensamt bland medlemmarna och eftersom potten är gemensam, så uppmuntras de att hjälpa varandra i strävan att lyckas som entreprenörer. Lånen är solidariska inom gruppen. Om en kvinna misslyckas med att återbetala sitt lån till gruppen måste övriga medlemmar träda in och betala tillbaka till den gemensamma sparkassan i hennes ställe. Därför är det av allas intresse att de interna lånen sköts och man för noggranna anteckningar över intäkter, utlåning och ränta. Lånen bland gruppmedlemmarna får enbart användas till inkomstgenererande verksamheter. I det fall lånet använts till annat än inkomstgenererande verksamheter kommer de andra medlemmarna i gruppen snabbt få reda på detta. Genom att låta självhjälpsgrupperna ”öva” på den här typen av lån minskar risken för att de ska hamna i lånefällor.

Affärsträning, social gemenskap och tillgång till kapital

I de fall där en medlem genomgått Hand in Hands utbildning och gruppens gemensamma sparkassa inte räcker till åt alla medlemmar kan det krävas lån från externa finansieringskällor för att starta upp, eller utveckla en redan fungerande verksamhet. I så fall bistår Hand in Hand genom att länka dem till tänkbara och seriösa långivare, till exempel banker och mikrolånsinstitut. Eftersom kvinnorna fortfarande saknar de säkerheter som bankerna kräver är det ofta nödvändigt att Hand in Hand för deras talan. Genom att visa för banken att kvinnorna genomfört vår utbildning, sparat pengar samt betalat tillbaka de första mindre lånen till vännerna i självhjälpsgruppen, kan vi bevisa för banken att personen ifråga är mogen för ett större lån – trots bristen på säkerheter. När Hand in Hand för stora gruppers talan kan vi dessutom förhandla oss till gynnsamma villkor för medlemmarna.

Genom att bygga upp den sociala gemenskapen i självhjälpsgrupperna, erbjuda affärsträning och möjlighet till sparande, kopplar Hand in Hands modell ihop de tre faktorer som vi ser som nödvändiga för att världens fattiga själva ska kunna ta sig ur fattigdomen på ett hållbart sätt.

Miljoner människor har, genom utbildning och hållbara mikrolån till skälig ränta, lyckats ta sig ur fattigdom.

Läs mer om hur du kan hjälpa oss att bistå ännu fler utsatta människor.

Tillbaka till