Ingen fattigdom

Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former. Hand in Hand bidrar till detta mål genom sin effektiva fattigdomsbekämpningsmetod, nämligen att skapa försörjningsmöjligheter för fattiga och utsatta människor som därigenom får det ekonomisk bättre. Hittills har Hand i Hand bidragit till att 13,5 miljoner människor tagit sig ur fattigdomens negativa spiral.