Hand in Hand Sweden

Box 5216 102 45 Stockholm Sverige

Besöksadress: Nybrogatan 34
+46-(0)8 517 00 890
info@handinhand.nu

HAND IN HAND I SVERIGE

Kontakta oss gärna om du har några frågor

Generalsekreterare

RICHARD NORDSTRÖM

Generalsekreterare

Jur. kand. från Stockholms universitet. Verksam inom flera områden i Hand in Hand Sweden sedan 2011.

richard.nordstrom@handinhand.nu 073-984 89 30

INSAMLING/DONATIONER

Givarsamarbeten

SOFIE BORGUDD

Givarsamarbeten sofie.borgudd@handinhand.nu 070-554 54 81
Givarsamarbeten

MARIANNE LINDAHL

Givarsamarbeten marianne.lindahl@handinhand.nu 072-502 88 88
Givarsamarbeten

ANNA URBAN

Givarsamarbeten anna.urban@handinhand.nu 070-917 00 63
Givarsamarbeten

MALIN GROTH

Givarsamarbeten malin.groth@handinhand.nu
Givarsamarbeten

SVANTE HORN

Givarsamarbeten svante.horn@handinhand.nu 070-160 95 55
Givarsamarbeten

MAGNUS OMNELL

Givarsamarbeten magnus.omnell@handinhand.nu 070-111 01 18
Givarsamarbeten

Nils Garcia-Grundström

Givarsamarbeten nils.garcia@handinhand.nu 070-493 32 94

KOMMUNIKATION

Marknad och kommunikation

HEDVIG KYLBERG

Marknad och kommunikation hedvig.kylberg@handinhand.nu 070-228 42 98
Kommunikation

HÅKAN JARLENIUS

Kommunikation hakan.jarlenius@handinhand.nu
Givarsupport och digitala medier

FANNY LUNDQVIST

Givarsupport och digitala medier

Föräldraledig

fanny.lundqvist@handinhand.nu 073-071 17 88
Kommunikationsassistent

JESSICA HOLMQVIST

Kommunikationsassistent jessica.holmqvist@handinhand.nu 073-656 66 95

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Ekonomichef

PAULINE MÖRK

Ekonomichef pauline.mork@handinhand.nu 076-398 99 79

PROGRAMVERKSAMHET

tf. Programansvarig

Margareta de Goys

tf. Programansvarig margareta.degoys@handinhand.nu 08-517 00 890
Utvärdering och analys

SARA BELFRAGE

Utvärdering och analys

Föräldraledig

belfrage.sara@handinhand.nu 070-570 28 60
Programhandläggare

JOHN LUND

Programhandläggare john.lund@handinhand.nu 070-758 30 92
Programhandläggare

FEDERICO ZACCHIA

Programhandläggare federico.zacchia@handinhand.nu
Programhandläggare

Shreya Mukherjee

Programhandläggare shreya.mukherjee@handinhand.nu 072-771 21 59
Programhandläggare

SARA ALMSTRÖM

Programhandläggare sara.almstrom@handinhand.nu

STYRELSE HAND IN HAND

Hand in Hands styrelse ska bestå av ledamöter som besitter erfarenhet av områden som är av stor vikt för föreningen. Sådana områden är exempelvis insamling, marknadsföring, biståndsarbete, administration och intern kontroll samt globala utvecklingsfrågor. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger om året.

CHARLOTTE BOHMAN

Styrelseledamot

Civilekonom. Mångårig erfarenhet som marknadschef och VD. Hand in Hand Swedens generalsekreterare från 2008-2017. Styrelseuppdrag: AMF, Svenskt Näringsliv, Ratio, Sveriges Utrikeshandelsförening samt flera privatägda företag.

charlotte.bohman@handinhand.nu

SUNIT MEHROTRA

Styrelseledamot

Civilekonom. Grundare och VD på reklambyrån King Solutions med 30 års erfarenhet från kommunikationsbranschen.

Styrelseuppdrag: Social Initiative och Executive Health.

ANDERS ANDERSSON

Styrelseledamot

Ekonomijournalist, entreprenör, ekonomisk rådgivare och författare. Tidigare chefredaktör på tidningarna Privata Affärer och Driva Eget.

Styrelseuppdrag: Råd & Rön, stiftelsen Soptippen, Lev Rikare och Infiniton.

PONTUS BONNIER

Styrelseledamot

Civilekonom. VD för Bonniers Konsthall.

Styrelseuppdrag: Bonnier Holding AB och Dagens Nyheter AB

ELISABETH BYLUND

Styrelseledamot

Civilekonom. Mångårig erfarenhet av affärsutveckling och operativt kommersiellt ansvar inom SAS. Erfarenhet av investeringar och styrelsearbete i startups.

Styrelseuppdrag: Agricam AB och Waterlemon Sweden AB.

ROLF CARLMAN

Styrelseledamot

Civilingenjör. Verksam inom utvecklingsfrågor sedan 70-talet (UNESCWA, SAREC och Sida).

Styrelseuppdrag: ordförande i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

CLAIRE ROSVALL

Styrelseledamot

Ekonomistudier vid Bryssels Universitet. Initiativtagare och verksamhetsansvarig för stiftelsen Min Stora Dag.

Styrelseuppdrag: Hedersordförande i stiftelsen Min Stora Dag, ambassadör för Project Nima samt Harald Edelstams Stiftelse.

CHARLOTTE ÖSTERBERG

Styrelseledamot

Fil. kand. i Psykologi. Privatpraktiserande samtalsterapeut sedan 15 år, både i Sverige och utlandet. HR-frågor på McKinsey & Company, M2S, 3S.

Styrelseuppdrag: Charlotte och Fredriks Stiftelse, World of Näsmark.

VALBEREDNING

Valberedningen valdes vid årsmötet 2016

JOHAN RÅDMARK

jradmark@gmail.com

ELISABETH BYLUND

elisabeth.bylund@gmail.com

ROGER HÄLLHAG

Sammankallande roger.hallhag@gmail.com