Information om personuppgifter

Hand in Hand Sweden följer PUL (Personuppgiftslagen) vid hantering av personuppgifter.

I samband med att du ger en gåva till Hand in Hand registerar vi dina personuppgifter och sparar personuppgifterna för att kunna hantera ditt givarsamarbete och/eller sända information till dig. Uppgifterna används bara för internt bruk och av leverantörer som på uppdrag av oss. Personuppgifterna kan också användas av oss för marknadsföringsyften i tex. e-postutskick med kampanjer, erbjudanden eller inbjudan till event.

Hand in Hand Sweden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas. Om du vill begära rättelse av eller få information om de uppgifter vi har om dig kan du ta kontakt med Hand in Hand Sweden, info@handinhand.nu