VÅR ORGANISATION

VÅR ORGANISATION

Hand in Hand har i dag vuxit till en stor organisation. Under ledning av Percy Barnevik och VDn Dr Kalpana Sankar och hennes team har Hand in Hand India verksamhet i åtta delstater i Indien. Från början låg fokus på att bekämpa barnarbete och att stärka fattiga och outbildade kvinnors ställning i samhället genom utbildning i alfabetism och entreprenörskap. Med tiden har verksamheten även utvecklats till att omfatta program för att främja hälsovård, demokratisering och miljöarbete. Under verksamhetens första år finansierades organisationen till största delen med medel från Percy Barnevik personligen. Numera arbetar Hand in Hand med att – via donationer från företag, organisationer och privatpersoner – stärka finansieringen till fältverksamheten i Indien, östra Afrika, Zimbabwe samt Afghanistan.