VÅR ORGANISATION

VÅR ORGANISATION

Hand in Hand har i dag vuxit till en stor organisation. Under ledning av Percy Barnevik och VDn Dr Kalpana Sankar och hennes team har Hand in Hand India verksamhet i åtta delstater i Indien. Från början låg fokus på att bekämpa barnarbete och att stärka fattiga och outbildade kvinnors ställning i samhället genom utbildning i alfabetism och entreprenörskap. Med tiden har verksamheten även utvecklats till att omfatta program för att främja hälsovård, demokratisering och miljöarbete. Under verksamhetens första år finansierades organisationen till största delen med medel från Percy Barnevik personligen. Numera arbetar Hand in Hand med att – via donationer från företag, organisationer och privatpersoner – stärka finansieringen till fältverksamheten i Indien, östra Afrika, Zimbabwe samt Afghanistan.

HAND IN HAND SWEDEN

Hand in Hand Sweden är en ideell förening som arbetar utan vinstintresse. Vi arbetar med insamling till, och kommunikation/information om, vår fältverksamhet. Vi arbetar dessutom med uppföljning och rapportering av pågående och avslutade projekt, samt program och kapacitetsutveckling tillsammans med våra lokala Hand in Hand-organisationer i fält. Utöver det har vi även ett ansvar för att följa upp och utveckla det övergripande arbetet i våra verksamhetsländer.

Hand in Hand Sweden står under insyn av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Hand in Hand Sweden är också medlem i organisationen FRII som verkar för etisk och professionell insamling.

HAND IN HAND INTERNATIONAL

Hand in Hand International finns i London och arbetar med att samla in donationer och sprida information om verksamheten, samordna aktiviteterna i de olika länderna och förbereda expansionen till nya biståndsländer. Hand in Hand International arbetar i första hand med större donatorer i Europa och USA, och är en registrerad Charity Organisation i Storbritannien. Chef för Hand in Hand International är Josefine Lindänge.

Läs mer på http://www.handinhandinternational.org