Hand in Hand har funnits i södra Afrika sedan 2008 och 2015 startade Hand in Hand Zimbabwe som en egen organisation. Organisationen har för närvarande 77 anställda och volontärer som arbetar för en hållbar utveckling i sex distrikt, framför allt i södra och centrala Zimbabwe.

Chef för Hand in Hand Zimbabwe är Felix Tete.

Verksamheten finansieras till stora delar av stöd från Svenska Postkodlotteriet, vilket möjliggör att Hand in Hand Zimbabwe kan erbjuda entreprenörskapsträning till fattiga och utsatt människor på landsbygden. Arbetet i landet med att utveckla och expandera vårt sk. Job Creation Programme som är vår grundmodell för hjälp till självhjälp genom entreprenörskap, bidrar till att allt fler människor blir stärkta och får kunskaper i att starta och driva hållbara företag.

Genom entreprenörskapet skapas inkomstmöjligheter och en förbättrad socioekonomisk ställning för fattiga och marginaliserade individer. Då en majoritet av landets invånare är småskaliga jordbrukare ligger ett fokus på att anpassa det stöd som erbjuds till jordbruksrelaterad kunskap och utveckling.

Vi fokuserar särskilt på kvinnor och ungdomar, eftersom de är mest utsatta. Mer än hälften av Zimbabwes befolkningen är under 15 år. Nästan 75 procent av Zimbabwes befolkning tillhör gruppen arbetande fattiga, dvs. inkomsterna överstiger inte 3,10 dollar per dag.

Läs mer om situationen i Zimbabwe >>

Vårt resultat hittills i Zimbabwe:

Läs våra månadsrapporter

> 11.200

MÄNNISKOR TRÄNADE
I ENTREPRENÖRSKAP

> 7.200 

STARTADE AFFÄRSVERKSAMHETER

 

 

> 7.200

SKAPADE JOBB