SAMARBETEN

Vårt mål är att så mycket som möjligt av insamlade medel ska gå till hjälpverksamheten i de länder där vi är verksamma. Trots att vårt insamlingsresultat ökar från år till år har vi lyckats hålla våra administrativa kostnader nere – under 10% 2015. Det är mycket lågt och beror på att vi är duktiga på att hålla kostnaderna nere på allt vi gör, till stor del med hjälp av våra fantastiska samarbetspartners som stödjer oss.

BLOMQUIST & CO

Produktionsbyrån Blomquist & Co stöder oss med produktion av annonsoriginal och trycksaker.

CMP PARTNER

Stöder oss genom att kvalitetsäkrad marknadsinformation och lättillgängliga söktjänster.

DAGENS INDUSTRI

Dagens industri har sedan flera år haft en insamlingskampanj tillsammans med Hand in Hand till förmån för tusentals fattiga kvinnors företagande. I samband med kampanjen har Dagens industri även valt att sponsra en by i Indien under två år. Hand in Hand är även samarbetspartner när det gäller aktiviteterna i samband med Gasellföretagen.

GULLERS GRUPP

Kommunikationsbyrån Gullers Grupp stöder Hand in Hand med bland annat kommunikationsstrategier och insamlingskampanjer.

HIROY

Hiroy är vår digitala byrå som hjälper oss med all digital marknadsföring, så som sökmotoroptimering och bland annat kampanjer i sociala medier.

IPEER

Ipeer hjälper oss med tekniska lösningar för lagring och fjärråtkomst.

NORDIC NET PRODUCTS

Hand in Hand får hjälp med kontaktuppgifter och information om donatorer av Nordic Net Products och deras magasin Largest Companies.

MERCURI INTERNATIONAL

Hand in Hand Sweden samarbetar med Mercuri International inom ramen för Mercuri International Business School där vi regelbundet deltar i utbildningar och kurser.