VISION OCH MÅL

Hand in Hand startades i Sverige i början av 90-talet av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist som ville verka för att utrota barnarbete i de silkesproducerande regionerna i Tamil Nadu i Indien. Problemet var att föräldrarna inte hade något arbete och att barnen därför måste hjälpa till med familjeförsörjningen. Fokus i arbetet blev därför att via utbildning och träning skapa jobb för föräldrarna så att barnen kan gå i skolan. Sedan dess har Hand in Hand utvecklats och arbetar nu med heltäckande utvecklingsprogram för entreprenörsträning, bekämpning av barnarbete, hälsa, IT-kunskap, demokrati och miljö. I slutet av 90-talet engagerade sig Percy Barnevik i verksamheten och han finansierade också de första årens kraftiga expansion.

Här kan du läsa mer om vår historia >>

Vår vision är att utrota fattigdom och barnarbete genom entreprenörskap. En del av vårt arbete är att få alla barn att börja skolan eller återgå till skolan. Här kan du läsa mer om det >>

Hand in Hand arbetar i Indien, Kenya, Zimbabwe samt i Afghanistan och har även, i samarbete med partners, verksamhet i Myanmar och Kambodja. Sedan starten har vi bidragit till att över 2 miljoner företag och 3 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats i våra verksamhetsländer. Vårt mål är att skapa 10 miljoner företag och genom det hjälpa 50 miljoner människor* att ta sig ur fattigdom.

Här kan du läsa vårt senaste verksamhetsresultat>>

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.

BEKÄMPA FATTIGDOM GENOM FÖRETAGANDE

BEKÄMPA FATTIGDOM GENOM FÖRETAGANDE

Så här går det till