VÅRA PROGRAM

Vår effektiva och unika arbetsmetod bygger på hjälp till självhjälp och fokuserar på aktiviteter inom fem olika programområden i syfte att uppnå hållbara och långsiktiga resultat:

JOBBSKAPANDE

Hand in Hand mobiliserar framförallt kvinnor i självhjälpsgrupper där de får lära sig att läsa, skriva, räkna samt tränas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. Vanligtvis ingår 15-20 kvinnor i varje grupp och undervisningen kan pågå i upp till ett år. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man arbetar mot ett tydligt mål. När kvinnorna startat sina företag fortsätter våra affärscoacher att stödja med råd så att verksamheterna utvecklas. Det är vanligt att verksamheterna växer så att företagarna behöver vidga sitt marknadsområde.

HÄLSA

Undernärda barn orkar inte gå i skolan och sjuka föräldrar kan inte arbeta. Fattigdom och dålig hälsa förstärker varandra i en ömsesidig negativ process. Därför är god hälsa en viktig grundpelare för att skapa möjligheter för en bestående utveckling. Vi bedriver uppsökande grundläggande hälsovård genom att läkare och sjuksköterskor besöker byarna och undersöker barn, kvinnor och män. Invånarna utbildas i hälsa, näringslära och hygien, och ges grundläggande primär vård. Personer med allvarligare sjukdomar, som malaria eller TBC, remitteras till lokala sjukhus.

MILJÖ

Hand in Hand arbetar med att förbättra den lokala miljön genom exempelvis effektiv avfallshantering. Det kan inkludera sopsortering och kompostering av organiska sopor. Även här används entreprenörsmodellen och bybor utbildas i att starta små familjeföretag som hämtar sopor, sorterar och komposterar. Vi arbetar också med vattenprojekt. Det kan vara att via dammar säkerställa vattentillgången i en by eller att bygga reningsverk om vattnet är förorenat. Det har också blivit vanligt att vi bygger småskaliga biogasanläggningar.